Üsi cremige Rahmglace:

  • Vanille - di Traditionelli
  • Stracciatella - di Italiänischi
  • Mocca - di Aromatischi
  • Nuss - di Gnüsslechi
  • Schokolade - di Sinnlechi
  • Caramel mit Nidletäfeli - di Urchigi
  • Irish Coffee - di Irländischi
  • Zimt - di Herbschtlichi